Zakup sprzętu

W ramach stałego podnoszenia jakości świadczonych usług laboratoryjnych zakupiliśmy wysokiej klasy spektrometr rentgenowski z dyspersją fali WDXRF.