Kontrole ilości

Wykonujemy kontrole ilości między innymi następujących towarów:
  – rud żelaza,
  – węgla,
  – drewna i papierówki,
  – pasz,
  – owoców i warzyw,
  – produktów chemicznych.

       Przeprowadzane przez nas kontrole ilości towaru mają na celu stwierdzenie rzeczywistej ilości, bądź wagi towaru deklarowanego przez dostawcę.
Czynności te wykonujemy podczas przeładunku (załadunku lub wyładunku) lub podczas ważenia, w zależności od rodzaju kontrolowanego towaru.