Akredytacja Jednostki Kontrolującej Typu A

Informujemy naszych Klientów iż dnia 07 września 2004 roku uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji Jednostki Kontrolującej Typu A w oparciu o wymagania normy PN-EN 45004:1998r.

Nr certyfikatu AK 010. Wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji obejmuje kontrolę węgla kamiennego i koksu z węgla kamiennego w naszych lokalizacjach:

  • POLCARGO-Medyka Sp. z o.o., 37-732 Medyka 161
  • Oddział w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów ul.Nowa 100
  • Placówka w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, Stacja Kolejowa
  • Placówka w Sławkowie, 41-260 Sławków, ul. Groniec 1

Zapraszamy do współpracy.

Zakup sprzętu

W ramach stałego podnoszenia jakości świadczonych usług laboratoryjnych zakupiliśmy wysokiej klasy spektrometr rentgenowski z dyspersją fali WDXRF.