Pobieranie próbek


      Pobieranie próbek
to jeden z najważniejszych elementów kontroli. Naszym Klientom zapewniamy, że pobieranie próbek wykonywane jest:
  – przez Inspektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje,
  – zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i międzynarodowymi lub ściśle według
    uzgodnionych warunków zlecenia,
  – za pomocą specjalistycznego sprzętu (próbki zabezpieczane przed zmianami  
    własności i składu chemicznego).
Na życzenie Zleceniodawcy próbki przechowywane są w naszym archiwum lub przekazywane na wskazany adres.

Pobieramy próbki następujących towarów:
rolno – spożywczych:
– zbóż,
– pasz,
– nasion oleistych i ich ekstraktów,
– olejów roślinnych,
– owoców i warzyw,
– mięsa,
– cukru,

chemiczno – mineralnych:
– rud żelaza, peletów i koncentratów,
– węgla,
– alkoholi surowych i oczyszczonych,
– chemikaliów stałych i płynnych,
– nawozów,
– ropy naftowej i paliw płynnych,
– innych produktów ropopochodnych,
– surowców ceramicznych,

oraz

– materiałów budowlanych,
– wyrobów metalurgicznych,
– drewna i papierówki różnych rodzajów,
– złomu
– i innych.