Kontrole okresowe instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

WYKONUJEMY:

Okresowe kontrole instalacji gazowych i przewodów kominowych zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie.
W ramach prowadzonych kontroli wykonujemy sprawdzenie:
– części instalacji na poziomie piwnic,
– pionów gazowych,
– dostępu do zaworów i kurków,
– przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków,
– stężenia gazu w piwnicach,
– szczelności połączeń gwintowanych i kurków,
– stężenia gazu na górnych piętrach budynków wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,
– stężenia gazu we wnękach na gazomierze, szczelności połączeń i stanu gazomierza,
– stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu,
– stanu elastycznych połączeń,
– stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych – spalinowych -wentylacyjnych).

Próby szczelności instalacji gazowych.

Doszczelnianie instalacji gazowej w budynkach.

Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli instalacji gazowych sporządzamy protokół zawierający:
– datę przeprowadzenia przeglądu
– zakres przeglądu,
– ustalenia z przeglądu i przeprowadzonych pomiarów,
– uwagi i zalecenia pokontrolne,
– ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.

Posiadamy stosowne uprawnienia gazowe, a do kontroli oraz prób szczelności instalacji gazowych wykorzystujemy tylko atestowane urządzenia.