Kontrole czystości

Wykonujemy kontrole czystości:
  – wagonów i cystern kolejowych,
  – samochodów i autocystern,
  – kontenerów,
  – magazynów,
  – elewatorów,
  – urządzeń załadowczych i wyładowczych.

   Usługa ta pozwala wyeliminować zanieczyszczenie towaru np. domieszkami innego produktu mogącymi wystąpić podczas jego załadunku, przeładunku do środków transportu lub na miejsce składowania.