Nadzory nad przeładunkiem

Wykonujemy nadzory nad operacjami wyładowczymi i załadowczymi między innymi następujących towarów:
– surowców ceramicznych,
– wyrobów stalowych,
– olejów roślinnych,
– wyrobów meblarskich.

Celem kontroli jest sprawdzenie czy towar jest zgodny z deklaracją, czy został odpowiednio zabezpieczony oraz czy operacje przeładunkowe są właściwie wykonywane.
Informacje o towarze wraz z dokumentacją fotograficzną niezwłocznie trafiają do Zleceniodawcy.