Kontakt
POLCARGO-Medyka sp. z o.o.
Adres siedziby głównej
37-732 Medyka 161
tel. +48 16-671-53-81
e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl
https: www.polcargo-medyka.pl
Oddział Gdańsk
80-547 Gdańsk
ul. Władysława IV 13B
tel. +48 58-352-11-44
tel. kom. +48 606-111-558
e-mail: biuro.gdansk@polcargo-medyka.pl
Oddział i Laboratorium
37-732 Medyka 161
tel. +48 16-671-53-81
e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl
Placówka i Laboratorium
41-260 Sławków
ul. Słowackiego 2A
tel. +48 32-793-48-55
tel.kom. +48 697-107-793
e-mail: slawkow@polcargo-medyka.pl
Oddział Hrubieszów
22-500 Hrubieszów
ul. Nowa 104A
tel. +48 84-696-20-04
tel.kom. +48 504-459-799
e-mail: hrubieszow@polcargo-medyka.eu
Placówka w Małaszewiczach
21-540 Małaszewicze
ul. Kolejarzy 6
tel. +48 83-375-14-61
tel.kom. +48 783-294-117
e-mail: malaszewicze@polcargo-medyka.pl
Placówka w Szczecinie
70-606 Szczecin
ul. Hryniewieckiego 1 pokój nr 24
tel.kom. +48 538-551-913
e-mail: biuro.szczecin@polcargo-medyka.pl