O firmie

O firmie

Jesteśmy obecni na rynku od 1949r. początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe, a po prywatyzacji w 1992 roku jako POLCARGO-Medyka Spółka z o.o.

Posiadamy swoje oddziały i placówki na wszystkich ważnych towarowych przejściach granicznych wschodniej Polski oraz na Śląsku. Atutem naszej firmy jest również laboratorium oferujące szeroki zakres akredytowanych analiz laboratoryjnych paliw stałych, próbek środowiskowych (wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków), próbek rudy żelaza pozostające do pełnej dyspozycji dla naszych klientów, pozwala to na skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań do niezbędnego minimum.

Zatrudniamy specjalistów (inspektorów) posiadających wieloletnią praktykę i dużą wiedzę w dziedzinie inspekcji towarów – to oni są gwarancją rzetelności i profesjonalności realizacji usług inspekcyjnych.

W celu zagwarantowania naszym klientom najwyższej międzynarodowej jakości świadczonych usług wprowadziliśmy i stosujemy:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. Został on potwierdzony certyfikatem wydanym przez SGS-TUV Saar GmbH Am TUV 1 66280 Sulzbach (Germany), certyfikat Nr PL18/0726,
 • Uzyskaliśmy Akredytację Jednostki Inspekcyjnej Typu A w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, potwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem akredytacji Nr AK 010
 • Posiadamy Akredytowane Laboratorium w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, potwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem akredytacji Nr AB 914.
 • Jesteśmy członkiem organizacji GAFTA co potwierdzono stosownym Certyfikatem .

Jesteśmy firmą samodzielną, nie podlegającą żadnym wpływom, naciskom, cenioną za swoją bezstronność, niezależność i swój obiektywizm.

Korzyści jakie odnoszą nasi Klienci ze współpracy z nami:

 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki bezstronnej i niezależnej ocenie towaru pod względem zakontraktowanych parametrów,
 • szybka informacja o przybyciu towaru oraz jego jakości,
 • zabezpieczenie i przechowywanie próbek kontrolowanego towaru,
 • pewność, że towar jest przeładowywany w sposób prawidłowy, uniemożliwiający jego zanieczyszczenie lub uszkodzenie.

Naszym klientom zapewniamy:

 • obiektywizm, bezstronność i niezależność oceny,
 • terminowość i niezawodność,
 • profesjonalne podejście do Klienta,
 • niezależną i bezstronną ocenę zgodności towaru pod względem wymagań prawnych (obszar regulowany prawnie) oraz zakontraktowanych parametrów.