Kontrole jakości

Świadczymy usługi w zakresie kontroli jakości:
– towarów chemiczno-mineralnych, rolno-spożywczych i innych,
– wód, ścieków, osadów ściekowych i gleb.
– makulatury i drewna,
– wyrobów gotowych.

Kontrole jakości wykonujemy wg wymogów norm polskich i międzynarodowych.

1. Pobieramy próbki do badań.
2. Sprawdzamy czystość środków transportu.
3. Nadzorujemy załadunki i przeładunki towarów.

Próbki analizujemy w naszych laboratoriach w Medyce i Sławkowie.